Waardecreatie

Het Havenbedrijf Rotterdam creëert economische en maatschappelijke waarde voor zijn stakeholders en voor de maatschappij als geheel. Het onderstaande waardecreatieschema geeft weer hoe wij waarde creëren door inzet van onze zes kapitalen: menselijk, intellectueel, financieel, geproduceerd, natuurlijk en sociaal kapitaal. Door middel van het klikken op de elementen in de afbeelding verwijzen wij naar beschrijvingen elders in het verslag, waarbij zowel positieve als negatieve resultaten aan bod komen.

Aan de hand van ons organisatiemodel beschrijven we hoe wij onze kernactiviteiten vormgeven. Hierbij geven we aandacht aan onze sociale impact in de vorm van werkgelegenheid en toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. Ons organisatiemodel beschrijven we in hoofdstuk 2. Onze bedrijfsvoering gaat gemoeid met risico’s, kansen en externe invloeden. Deze beschrijven wij ook in de hoofdstukken waar het schema naar verwijst.

Onze positieve en negatieve impact op klimaat, de samenleving, innovatie, industrie en infrastructuur beschrijven we aan de hand van de SDG's. Door het verslag heen vormen de KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren) harde doelstellingen die de duurzame impact van onze inspanningen zichtbaar maken. In hoofdstuk 2 lichten wij onze bijdrage aan de SDG's specifiek toe.

Onze processen kenmerken zich door voortdurende verbetering. We leren van situaties met een negatieve impact en delen en vergroten positieve ervaringen in samenwerking met onze stakeholders. Om deze processen kwalitatief inzichtelijk te maken, omschrijven we een aantal dilemma's waarmee wij te maken hebben. Daarnaast laten stakeholders en experts hun licht schijnen over voor het Havenbedrijf Rotterdam belangrijke onderwerpen.