Taskforce on Climate-related Financial Disclosures

Een toenemend aantal stakeholders verwacht meer informatie over hoe organisaties omgaan met de effecten van klimaatverandering. Het Havenbedrijf Rotterdam erkent het belang van transparantie rondom klimaatgerelateerde risico's en kansen. In deze context, beschouwen wij de aanbevelingen van de Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) als een belangrijke stap vooruit. Vandaar dat we de elementen langs onze rapportage hebben gelegd en hebben samengevat in onderstaande tabel. Daarbij staat ons programma Energietransitie centraal, beschreven in dit verslag en online.