Accountantskosten

De jaarrekening is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Open for viewing

  2018 2017
Controle van de jaarrekening 171.126    153.505
Overige controleopdrachten 155.732 159.988
Fiscale advisering - 1.798
Overige niet-controleopdrachten 32.174 17.534
Totaal 359.032 332.825
(Bedragen x € 1)    

De totale kosten die betrekking hebben op het boekjaar 2018 (inclusief controle jaarrekening 2018) bedragen 359.032 euro. De controle van het verslaggedeelte en de beoordeling van het halfjaarbericht zijn opgenomen in de post overige controleopdrachten.