Toegevoegde waarde

.. inclusief achterwaartse indirecte effecten

De toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven bedroeg in 2017 (laatst bekende cijfer) 23,6 miljard euro. Dat is 3,2% van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp). Dit blijkt uit de ‘Havenmonitor – De economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2002-2017’, opgesteld door Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De havenmonitor meet de directe werkgelegenheid en toegevoegde waarde van alle zeehavens in Nederland, inclusief zogeheten achterwaartse indirecte effecten. Met achterwaartse indirecte effecten bedoelen we de toegevoegde waarde die het gevolg is van inkoop door havengerelateerde bedrijven elders in de Nederlandse economie.

.. ook inclusief voorwaartse effecten

Als we ook de voorwaartse indirecte effecten meerekenen, dan bedroeg in 2017 de toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven 45,6 miljard euro, 6,2% van het bbp. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Het Rotterdam Effect – Impact van mainport Rotterdam op de Nederlandse economie’ door de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam. Voorwaartse indirecte effecten zijn economische activiteiten in Nederland dankzij de aanwezigheid van de Rotterdamse haven, zoals wederuitvoer via logistiek en distributie.