Validatie van de strategie

We scherpen onze strategie jaarlijks aan, aan de hand van de voortgang op onze hoofddoelstellingen. Deze validatie laat zien welke ontwikkelingen gevolgen hebben voor onze strategie. Op basis hiervan bepalen we of de doelen nog aansluiten op de huidige positie en ontwikkelingen. De validatie van 2018 legt de nadruk op het vernieuwen van de bestaande industrie, het aantrekken van nieuwe activiteiten en het rendabeler maken van groeimarkten. In lijn hiermee concretiseren we onze én-én-strategie. Wij voelen de urgentie om scherpe aandacht te geven aan ons verdienmodel in de transformatie naar nieuwe activiteiten. Er liggen kansen in het verbeteren van onze digitale dienstverlening. Daarom focussen we op een combinatie van digitale dienstverlening, energietransitie en behoud van bestaande markten en klanten.