Én-én-strategie

De ondernemingsstrategie 2016-2020 is een én-én-strategie. Acht hoofddoelstellingen vormen de kern van onze strategie:

Het Havenbedrijf Rotterdam wil de energietransitie vormgeven. Het vergroten van bijvoorbeeld biobased productie en circulaire economie in Rotterdam staat hoog op de agenda. Tegelijkertijd zetten wij ons in om de op ’fossiel’ gebaseerde industrie minder milieubelastend en efficiënter te maken. Zo werken we aan maatschappelijke waardecreatie voor de lange termijn, zonder economische waarde te vernietigen.