Mensenrechten

Voor onze Nederlandse activiteiten werkt de Havenmeester samen met de Douane en Zeehavenpolitie bij de bestrijding van mensensmokkel en illegaliteit/criminaliteit in de haven.

Ook bij onze activiteiten in het buitenland zijn wij alert op mensenrechten. In lijn met de OESO-richtlijnen brengen we risico's van havenontwikkeling in het buitenland in kaart. Dit doen we door het uitvoeren van ‘due diligence’, waarvan we de uitkomsten en te mitigeren acties in een model plaatsen.

Tenslotte participeren we met andere Nederlandse bedrijven en onder begeleiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken in een werkgroep, gericht op landrechten en landgebonden governancevraagstukken, waarbij aandacht is voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en daarmee ook voor mensenrechten.