Anti-corruptie

Het Havenbedrijf Rotterdam onderschrijft het belang van het bestrijden van corruptie en fraude. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij fraude en corruptie voorkomen. Bewustwording over onze gedragsregels brengen we over via ons onboardingprogramma, de e-learning module en dilemmatrainingen. Hiernaast kennen we diverse andere maatregelen:

  • We hanteren de algemene inkooprichtlijnen en de externe OESO 'Principles for Enhancing Integrity in Public Procurement'.
  • In het project ‘Ken je Klant’ zijn we in 2017 begonnen om bij de uitgifte van terreinen/panden (en het aantrekken van nieuwe klanten) naast de financiële betrouwbaarheid ook de integriteit van (potentiële) klanten te beoordelen. Na een succesvolle pilot rolden we dit in 2018 verder uit. Wij werken hierbij nauw samen met de Zeehavenpolitie en de gemeente Rotterdam (directie Veiligheid). Het project is met name gericht op het bestrijden en tegengaan/-houden van (drugs)criminaliteit en het voorkomen van (onbedoeld) faciliteren van criminaliteit in een door het Havenbedrijf Rotterdam verhuurd vastgoedobject.
  • We vragen standaard een ‘Verklaring omtrent gedrag’ (VOG) als onderdeel van ons aannamebeleid.
  • Veiligheidsfuncties bij de Divisie Havenmeester hebben een aanvullende AIVD-screening (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst).
  • We hebben financial control raamwerken op belangrijke processen, zoals inkoop, verkoop en IT, waarbij fraude, corruptie en omkopingsrisico, naast het financieel verslagleggingsrisico, integraal onderdeel zijn van deze raamwerken.
  • Het risico 'Niet integer handelen & Fraude’ monitoren we en bespreken we twee keer per jaar in het Directieteam, de Algemene directie en de Raad van Commissarissen.

Er is geen indicatie dat onze medewerkers betrokken zijn bij corruptie. In 2018 heeft er één incident plaatsgevonden waarbij onregelmatigheden werden geconstateerd met betrekking tot het betalingsverkeer. Hiervoor heeft het Havenbedrijf Rotterdam de nodige maatregelen getroffen.

Bij onze buitenlandse deelnemingen hanteren we hetzelfde beleid als voor het Havenbedrijf Rotterdam. We maken een bewuste keuze voor een deelneming in een land en dit moet passen binnen ons beleid. Waar nodig doen we een integrity due diligence op potentiële partners. Een goed voorbeeld hiervan is de investering in Pecém. Tevens geven we aan medewerkers een dilemmatraining in onze Corporate Social Responsibility principes (veilige & gezonde omgeving, klimaat & energie, mens & werk en moreel kompas) en de toepassing daarvan in het buitenland.