4.3.1 Algemene directie

Drs. A.S. (Allard) Castelein

Allard Castelein is President-Directeur van het Havenbedrijf Rotterdam (CEO). De commerciële afdelingen en stafafdelingen leggen verantwoording af aan de President-Directeur.

Geboortejaar: 1958
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd: President-Directeur (CEO) per 01-01-2014
Einde huidige termijn: 31-12-2021

Voorgaande functie
Vice President Environment Royal Dutch Shell

Allard-Castelein-2018-Havenbedrijf-Rotterdam

Nevenfuncties

Vice chairman en lid Raad van Commissarissen Sohar Industrial Port Company SAOC (SIPC)
Vice chairman en lid Raad van Commissarissen Sohar International Development Company (SIDC)
Lid Raad van Toezicht Rotterdam Partners
Lid Algemeen Bestuur VNO-NCW
Lid Raad van Toezicht Isala klinieken
Voorzitter Raad van Bestuur Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam
Lid Raad van commissarissen The Dutch
Lid Economic Board Zuid-Holland
Lid Raad van Commissarissen Renewi plc.
Lid Raad van Toezicht Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR)

Ing. R. (Ronald) Paul

Ronald Paul is directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken (COO) bij Havenbedrijf Rotterdam. De afdelingen die verantwoordelijk zijn voor uitbreiding en onderhoud van het haven- en industriecomplex, de facilitaire afdelingen en de Divisie Havenmeester leggen verantwoording af aan de COO.

Geboortejaar: 1960
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd: Directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken (COO) per 01-09-2012
Einde huidige termijn: 31-08-2020

Voorgaande functie
Directeur Projectorganisatie Maasvlakte 2 Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Ronald-Paul-2018-Havenbedrijf-Rotterdam

Nevenfuncties

Voorzitter Raad van Commissarissen Portbase
Non-executive board member Porto Central
Voorzitter Branche Organisatie Zeehavens
Lid Bestuur Stichting Building with Nature
Lid Economic Council Rotterdam
Lid Bestuur Nederland Maritiem Land (NML)
Lid Bestuur Nederland DistributieLand (NDL)
Voorzitter Bestuur Next Generation Infrastructures
Lid Bestuur Topsector Logistiek
Lid van Strategische Adviesraad TNO Unit Traffic & Transport (per 1 januari 2018)

Ir. P.R.J.M. (Paul) Smits CMA CTP

Paul Smits is directeur Financiën & Informatievoorziening (CFO) en is verantwoordelijk voor financiën, financieringen en informatievoorziening.

Geboortejaar: 1963
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd: Directeur Financiën & Informatievoorziening (CFO) per 01-06-2011
Einde huidige termijn: 31-05-2019

Voorgaande functie
Directeur Shared Service Organization, KPN Nederland

Paul-Smits-2018-Havenbedrijf-Rotterdam

Nevenfuncties

Lid Raad van Advies Rotterdam School of Management
Voorzitter Bestuur SmartPort
Voorzitter Bestuur Stichting PortXL
Lid Raad van Commissarissen Batenburg Techniek NV