Gezonde omgeving

In en rondom de haven wonen ongeveer 1,2 miljoen mensen en de haven biedt direct en indirect werk aan 385.000 mensen (bron: Erasmus Universiteit Rotterdam, 'Het Rotterdam Effect', uitgebracht in november 2018). Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor omwonenden van en werknemers in de haven is van belang voor het creëren van economische en maatschappelijke waarde. De ruimte die de haven krijgt om economisch te groeien, is nauw verbonden met de maatschappelijke waarde en beleving van de haven. Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving is een speerpunt in ons CSR-statement. De afgelopen jaren investeerden het Havenbedrijf Rotterdam, bedrijven en de overheid veel in de verbetering van de leefomgevingskwaliteit met aandacht voor onder andere luchtkwaliteit, geurklachten, geluidshinder en waterkwaliteit.

Havenafvalplan

Als beheerder van de Rotterdamse haven is het Havenbedrijf Rotterdam verplicht een passend plan vast te stellen voor de ontvangst en verwerking van scheepsafval en overige schadelijke stoffen of restanten daarvan, afkomstig van schepen. Het Havenafvalplan 2018 kent een geldigheid van drie jaar.

Kwaliteit leefomgeving

Wij spelen een vooraanstaande rol in het gezonder en aantrekkelijker maken van de leefomgeving. De verwachtingen op dit vlak van onze stakeholders nemen toe. Tegelijkertijd is lokaal draagvlak essentieel voor onze 'license to operate' en 'license to grow'. Daarom blijft verbeteren van onze leefomgeving een prioriteit. In het bredere duurzaamheids- en milieuvraagstuk zijn er diverse onderdelen die om aandacht vragen. Dat gaat bij ons vooral over luchtkwaliteit, geluid, natuurlijke omgeving & biodiversiteit en waterkwaliteit.

Ons We-nose netwerk neemt veranderingen in de luchtsamenstelling waar door middel van 250 elektronische neuzen. Bedrijven, gemeenten en milieudiensten kunnen hierdoor sneller inspelen op onbedoeld ontsnapte hinderlijke of gevaarlijke gassen.

Het laden en lossen van schepen en geluiden van afgemeerde schepen hebben hier een groot aandeel in de geluidsbelasting. Het Havenbedrijf Rotterdam werkt samen met bedrijven, DCMR, de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland aan gebiedsgericht maatwerk, sturing op zuinig geluidruimtegebruik en actualisatie van het geluidsinstrumentarium.