Gelijk speelveld

In Europa ervaren zeehavens een ongelijk speelveld door uiteenlopende overheidsmaatregelen en -instrumenten. Hierbij valt te denken aan verschillende hoogtes van staatssteun in landen om ons heen, de ongelijktijdige invoering van de vennootschapsbelastingplicht door de Europese Commissie, het doorberekenen van inspectiekosten in Nederland, eisen aan de offshore en scheepsreparatiesector in Nederland en verschillen bij de implementatie van internationale verplichtingen. In 2018 ondertekenden we het nieuwe Werkprogramma Zeehavens waarin het Rijk en de havensector concrete maatregelen voor de komende drie jaar benoemen om het Europese speelveld meer gelijk te trekken.

Het Rotterdamse investeringsklimaat

Een goede prijs-kwaliteitverhouding van het Rotterdamse havenproduct is van belang voor ons investeringsklimaat. Onderzoek naar ketenkosten van verschillende segmenten toonde aan dat de Rotterdamse haven over de hele keten gezien competitief is qua kostenniveau.

Vestigings- en ketenkosten

Vestigings- en ketenkosten en de transparantie hierover zijn van belang voor een goede concurrentiepositie en een gelijk speelveld. Onder vestigings- en ketenkosten vallen onder andere grondprijzen, belasting, kosten voor vergunningen, havengelden en kosten voor overslag en inspecties. Meer inzicht in de vestigingskosten, ‘value-for-money’ en aanwezige financiële instrumenten in Rotterdam biedt klanten een beter perspectief. Het Havenbedrijf Rotterdam monitort de kwaliteit en kosten van de nautische dienstverlening. Als daar reden voor is, treden wij sturend op in de markt.