Overslag en marktaandeel

De haven van Rotterdam is de grootste van Europa. Het is ons doel om de positie van Rotterdam als marktleider te behouden en te versterken.

Overslag Rotterdamse haven

Met 469,0 miljoen ton eindigde het totale overslagvolume van de Rotterdamse haven (inclusief zeehaven Dordrecht) in 2018 nipt hoger dan vorig jaar (2017: 467,4 miljoen ton). Containeroverslag zorgde voor de meeste groei met 4,5% meer volume in tonnen. Gemeten in TEU, de standaardmaat voor containers, bedroeg de aanwas 5,7% en kwam het jaartotaal uit op 14,5 miljoen TEU. Daarmee verstevigt de grootste containerhaven van Europa zijn positie in dit strategisch belangrijke marktsegment.

Onderliggend was er variatie tussen de goederensegmenten. Waar de overslag van containers groeide, daalde de overslag van ertsen, ruwe olie, minerale olieproducten en agribulk. De overslag van LNG (Liquified Natural Gas) (+163,6%) en biomassa (+31,6%) groeiden in 2018 sterk.

Droog massagoed

De Rotterdamse haven biedt voldoende faciliteiten voor de overslag van droge bulk. Door de ligging en de diepte van de haven kunnen schepen zonder belemmeringen in Rotterdam terecht. Een sterk onder druk staande markt zorgde voor een overslagdaling van 3,2%. In de subcategorie kolen lijkt de ingezette consolidatiestrategie goed uit te pakken voor Rotterdam: de overslag steeg met 2,3%. De energiekolen lagen op hetzelfde niveau als vorig jaar en de cokeskolenoverslag steeg door het aantrekken van ladingpakketten. De ijzerertsoverslag daalde onder andere als gevolg van renovatie van een hoogoven en vanwege stagnerende vraag vanuit de staalindustrie. De daling van de overslag van agribulk in Rotterdam werd mede veroorzaakt door het verschuiven van ladingpakketten naar Amsterdam.

Nat massagoed

Nat massagoed liet in 2018 een daling in overslagvolumes zien. De overslag van ruwe olie daalde gering, mede als gevolg van iets lagere raffinagemarges. Opmerkelijk is dat desondanks de overslag voor het vierde jaar op rij boven 100 miljoen ton uitkwam. Rotterdam is in Noordwest-Europa belangrijk voor de overslag van ruwe olie. De aangevoerde olie vindt bijna volledig zijn weg naar vijf raffinaderijen in de haven zelf en naar vijf in het achterland.

De overslag van minerale olieproducten daalde vooral als gevolg van minder aan- en afvoer van stookolie. De toename van LNG-overslag werd vooral veroorzaakt door transshipments van LNG afkomstig uit het Yamal-veld (Noord-Rusland) van ijsklasse-LNG-tankers naar ‘normale’ LNG-tankers, die de lading verder vervoerden, naar onder andere Azië.

Containers

De containeroverslag in Nederland vond in de eerste twee kwartalen van 2018 voor 99% plaats in de Rotterdamse haven. Hoewel het groeipercentage minder spectaculair was dan in 2017, liet de containeroverslag in 2018 opnieuw een sterke stijging zien, waardoor marktaandeel werd gewonnen in de Hamburg-Le Havre range. Een drijvende kracht achter de stijging in 2018 was de toename van transshipment en volle import-containers. De containerexport ontwikkelde zich minder sterk, onder andere door Chinese importbeperkingen op afvalstromen. Het shortsea segment ondervond hinder van groeivertragingen in de Britse en Russische economieën.

Roll-on Roll-off en overig stukgoed

De haven van Rotterdam is een belangrijke logistieke hub voor de import en export van RoRo-lading (Roll-on Roll-off). In RoRo-overslag, die uitkwam op een lichte plus, liet de Britse RoRo-handel minder groei zien, waarschijnlijk door de gevolgen van Brexit-onzekerheid op de Britse economie. De overslag van overig stukgoed liet een lichte daling zien ten opzichte van het het volume van 2017.

Lees hier meer over de Brexit.

Overslag Rotterdamse haven

Open Overslag Rotterdamse haven for viewing

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen) 2017 2018 Verschil (aantal) Verschil (%)
Ertsen en schroot 31.166 30.059  -1.107  -3,6% 
Kolen 25.752 26.356  604  2,3% 
Agribulk 11.143 9.853  -1.290 -11,6% 
Biomassa 414 545  131  31,6% 
Overig droog massagoed 11.694 10.802  -892  -7,6% 
Subtotaal droog massagoed 80.168 77.615  -2.554  -3,2% 
Ruwe olie  104.179 100.294  -3.885  -3,7% 
Minerale olieproducten 79.207 77.673  -1.534  -1,9% 
LNG 1.986 5.234  3.248  163,6% 
Overig nat massagoed 28.911 28.640  -271  -0,9% 
Subtotaal nat massagoed 214.282 211.840  -2.442  -1,1% 
Totaal massagoed 294.450 289.455  -4.995  -1,7% 
Deepsea 89.172 93.062  3.890  4,4% 
Feeder 25.389 27.640  2.251  8,9% 
Shortsea 28.082 28.406  324  1,2% 
Containers 142.642 149.111  6.469  4,5% 
Roll-on Roll-off 23.805 24.057  252  1,1% 
Overig stukgoed 6.456 6.361 -95  -1,5% 
Totaal breakbulk 30.262 30.418   156 0,5% 
Totaal stukgoed 172.904  179.529  6.625 3,8% 
Totale overslag 467.354  468.984 1.630  0,3% 
Totaal in aantallen containers 8.194.232  8.635.782  441.550  5,4%
Totaal in aantallen TEU 13.734.334  14.512.661  778.327 5,7% 

Inclusief overslag terminals noordzijde van de rivier (Hoek van Holland, Schiedam, Vlaardingen). Deze overslag betreft voor 2018 3,8% van het totale overslagvolume van de aan-en afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging meegenomen.

Marktaandeel Hamburg-Le Havre range

In 2018 behield Rotterdam zijn marktleiderspositie in de Hamburg–Le Havre range ten aanzien van de totale overslag. Ten opzichte van 2017 daalde het marktaandeel door de genoemde daling in droog en nat massagoed van 37,2% naar 36,7% (tot en met het derde kwartaal 2018). De cijfers wijzen uit dat Rotterdam veruit de grootste haven van Europa is.

Bekijk hier de marktaandelen van Rotterdam in de Hamburg–Le Havre range per segment.