Nieuwe markten

Het is onze ambitie om koploper te zijn in de ontwikkeling van nieuwe markten. Nieuwe markten moeten een duurzaam karakter hebben of bijdragen aan het verduurzamen van bestaande activiteiten in de haven. Een van onze doelen is dat het investeringsvolume in nieuwe markten toeneemt. Het Havenbedrijf Rotterdam hanteert een Opportunity Funnel met strikte criteria om concepten en ideeën te ontwikkelen en te monitoren richting realisatie. Naast het investeringsvolume willen we ook het aantal uitgegeven terreinen aan nieuwe markten laten groeien. In 2018 leidde onze inzet nog niet tot concrete investeringsbeslissingen. Voor een aantal kansrijke mogelijkheden hebben we meer tijd nodig. We troffen wel de nodige voorbereidingen, bijvoorbeeld voor de vestiging van de Rotterdam Polymer Hub (RPH).

Lees hier meer over Opportunity Funnel Management.

Toplocatie offshore

We profileren ons als de belangrijkste offshorehaven van Europa. De groeiende offshore-activiteiten willen we van meer service voorzien. Daarom zijn we in voorbereiding om een terrein uit te geven op Maasvlakte 2. Dit offshorecenter dient als draaipunt tussen de vraag vanuit zee en de toeleveringsbedrijven direct aan wal of verder in het achterland.

Daarnaast faciliteren wij samen met het Rotterdam Port Promotion Council de Offshore Community Rotterdam, met als doel bedrijven met elkaar te verbinden en zo samenwerking, kennisdeling en business binnen het cluster en daarbuiten te stimuleren.

Belangrijkste biobased cluster van Europa

Op het gebied van biobased chemie en biobrandstoffen willen we dat onze haven de belangrijkste locatie in Europa is.

Ontwikkellocatie voor nieuwe markten

Het Havenbedrijf Rotterdam speelt een actieve rol in de ontwikkeling van nieuwe markten, zoals recycling, Additive Manufacturing (3D-printen), assemblage en nieuwe brandstoffen. De nieuwe activiteiten hebben een duurzaam karakter en/of dragen bij aan het verduurzamen van bestaande activiteiten.

RAMLAB

RAMLAB is een fieldlab met 3D-metaalprinters dat zich richt op de havengerelateerde industrie. Het Havenbedrijf Rotterdam participeert in dit lab. RAMLAB gebruikt 3D-metaalprinters (Additive Manufacturing) voor het ontwikkelen van kennis op het gebied van metaal printen, 3D-ontwerpen en certificering. Dit jaar maakten constructiebedrijf Huisman en RAMLAB een grote offshore kraanhaak met behulp van de 3D-printtechnologie.

Digital Business Solutions

Het Havenbedrijf Rotterdam wil het verschil maken met digitalisering om daarmee de efficiëntie en betrouwbaarheid van de keten te vergroten. We spelen een actieve rol bij het beschikbaar maken van data en informatie en de ontwikkeling van toepassingen die voordelen voor de logistieke keten en onze klanten kunnen opleveren. We investeren in het verkrijgen van data en werken samen met partners aan digitale diensten en producten. De begin 2018 opgerichte afdeling Digital Business Solutions (DBS) speelt hierin een belangrijke rol. De eerste producten van deze afdeling implementeerden we in Rotterdam en verkochten we ook al nationaal en internationaal.

Lees hier meer over Digital Business Solutions.