Behoud- en groeimarkten

Raffinage, petrochemie en bunkering blijven belangrijk voor de Rotterdamse haven en de regio. Deze segmenten bieden een hoge toegevoegde waarde en directe werkgelegenheid.

Het portfolio van de Rotterdamse haven bevat ook een aantal marktsectoren met groeipotentie, waarin wij als Rotterdamse haven een sterke concurrentiepositie hebben, zoals het containervervoer, distributie, LNG en RoRo.

Binnen onze ondernemingsstrategie hanteren wij subdoelstellingen die wij hieronder toelichten.

Beste containerhaven

De Rotterdamse haven is marktleider in het containersegment. Dit betekent voor ons dat Rotterdam de belangrijkste container-gateway en transshipmenthaven in Europa is. Ons marktaandeel in de Hamburg-Le Havre range is 31,7% (tot en met het derde kwartaal 2018). In 2017 was ons marktaandeel 31,0% (tot en met Q3). De volumes in de eerste negen maanden van 2018 waren hoog, augustus was zelfs de beste maand ooit (1,3 miljoen TEU). In het laatste kwartaal zwakten de volumes iets af, onder meer door het uit de markt halen van capaciteit door rederijen (Blank Sailings).

Standaardisering en digitalisering worden steeds belangrijker in het containersegment. Vanuit dit oogpunt werken vijf grote containerrederijen (Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd en ONE) samen op het gebied van digitalisering.

Investeren in efficiëntie

Het is van groot belang dat de uitwisseling van containers snel en kostenefficiënt gebeurt. Daarom investeren wij in projecten die gericht zijn op efficiëntie in het containervervoer, zoals de Container Exchange Route (CER) en Nextlogic.

Lees hier meer over CER en hier meer over Nextlogic.

Marktleider in LNG

Het Havenbedrijf Rotterdam wil de LNG-hub in Europa zijn. We stimuleren de im- en export van LNG door het ontwikkelen van LNG-distributie- en bunkermogelijkheden en het (laten) aanpassen en harmoniseren van (inter)nationale regelgeving. In 2018 bedroeg de totale overslag van LNG 5,2 miljoen ton, een groei van 163,6% ten opzichte van 2017.

In 2018 organiseerden wij een LNG-event waar rederijen en LNG-leveranciers informatie uitwisselden over de toepassing van LNG. We bieden incentives voor schonere schepen (de reguliere ESI-korting wordt verdubbeld voor LNG-schepen). Daarnaast wijzen we rederijen op de voordelen van Rotterdam als LNG-bunkerhaven.

Belangrijke bunkerlocatie

Vanaf 2020 gelden er strengere regels voor de toegestane hoeveelheid zwavel in brandstof. Hierdoor verwachten we dat de vraag naar schonere brandstoffen (LNG en gasolie) zal toenemen. Onder meer Shell en ExxonMobil investeerden voor bijna twee miljard euro in nieuwe fabrieken die meer laagzwavelige brandstoffen produceren. Rederijen spelen ook in op de nieuwe regels. Rederij CMA-CGM besloot in 2018 hun nieuw te bouwen containerschepen te laten varen op LNG. Deze negen schepen komen in de loop van 2019 in de vaart. CMA-CGM wees Rotterdam aan als bunkerhaven.

Toplocatie voor warehousing

Een sterke positionering van distributieactiviteiten in het netwerk van de Rotterdamse haven zorgt voor een sterke ladingbinding, investeringen in het haven- en industriecomplex en voor werkgelegenheid. In 2018 is een overeenkomst gesloten voor uitgifte van grond ten behoeve van het Rotterdam Polymer Hub (RPH). Op de Maasvlakte verschijnen twee loodsen met een gezamenlijk vloeroppervlak van 35.000 m2 voor de opslag en distributie van polymeren. Daarnaast investeren we op Maasvlakte 2 om de ontwikkeling van nieuwe warehousing te faciliteren.

Beste Europese RoRo-haven

In 2018 bleven de Roll-on Roll-off overslag volumes (RoRo) ongeveer gelijk aan die van 2017. Het Verenigd Koninkrijk is van oudsher de belangrijkste markt voor RoRo. Van het totale RoRo-volume bestaat 90% uit transport tussen Rotterdam en het Verenigd Koninkrijk. De RoRo-volumes liggen hoger dan de containervolumes omdat de achterlandinfrastructuur van het Verenigd Koninkrijk minder goed is ingericht op containers. Trailers zijn lager in gewicht dan containers. Wij verwachten dat het effect van de Brexit zal worden gevoeld in de haven van Rotterdam door afnemende handel, door douane- en inspectiefricties en door de komst van importtarieven.

Het marktaandeel van RoRo-overslag in Rotterdam in de Hamburg–Le Havre range nam af van 36,4% (tot en met Q3 2017) tot 36,1% (tot en met Q3 2018). De daling komt omdat RoRo in Zeebrugge is toegenomen door de combinatie van trailerdiensten en overslag van auto’s.

Lees hier meer over de Brexit.

Belangrijkste doorvoerhaven voor droog en nat massagoed

Als Rotterdamse haven hebben we een belangrijke positie als het gaat om het doorvoeren van droog en nat massagoed. Voor de concurrentiekracht is het van belang om de logistieke ketens voor deze markten efficiënt en betrouwbaar te houden. Dit geldt ook voor de verbindingen tussen agribulk & biobased industrie, overige droge bulk en de nieuwe maakindustrie. De massa van deze stromen is de voedingsbodem voor nieuwe activiteiten en handel.

In 2018 kwam ons marktaandeel uit op 35,5% voor ijzererts en kolen en 47,7% voor ruwe en minerale oliën (tot en met het derde kwartaal van 2018). De overslag van droog massagoed nam in 2018 af ten opzichte van vorig jaar. Dit kwam onder andere door een lagere overslag van ijzererts door renovatie bij een hoogoven en de stagnerende vraag in de staalindustrie. Ook de overslag van nat massagoed daalde in 2018. Zo nam de overslag van ruwe olie af door minder raffinage-runs (productie) en daalde de overslag van minerale oliën door minder aan- en afvoer van stookolie.