Werkgelegenheid, onderwijs en arbeidsmarkt

In de haven zien we ontwikkelingen die een grote impact hebben op de arbeidsmarkt. Opleidingsniveau, skills, flexibiliteit, multi- en duurzame inzetbaarheid zijn kernwoorden van de sociale transitie op het gebied van arbeid. De overgang naar de nieuwe economie, waarin de energietransitie en digitalisering centraal staan en het daarop aansluiten van bedrijvigheid, opleidings- en arbeidspotentieel is de opgave waar we voor staan. Onze regio kent daarin veel uitdagingen: een grote vraag naar goed opgeleid personeel en daartegenover een mismatch tussen talent, opleiding en werk.

In 2017 (meest recente cijfers) bood de Rotterdamse haven direct werk aan 121.800 mensen. Daarnaast droeg de haven indirect bij aan werkgelegenheid voor 262.700 mensen (bron: Erasmus Universiteit Rotterdam, 'Het Rotterdam Effect', uitgebracht in november 2018).

Collegeprogramma gemeente Rotterdam

Verschillende partners, waaronder het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam, Deltalinqs en diverse onderwijsinstellingen, werken samen aan de ontwikkeling van het Leerwerkakkoord (LWA). In dit programma slaan we de handen ineen voor een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt in de regio Rotterdam-Rijnmond. Het Leerwerkakkoord is een verlengstuk van de volgende vraagstukken.

  • Hoe meer Rotterdammers werken des te sterker de stad is. Hoe kunnen we als haven- en industriecomplex de komende vier jaar jaarlijks 500 mensen die nu niet werkend/werkzoekend zijn aan de slag krijgen in het haven- en industriecomplex?
  • Hoe kunnen we jaarlijks 100 werknemers omscholen van óude naar nieuwe industrie/economie?
  • Hoe gaan we na de techniekcampagnes van de laatste jaren Promotie ICT & Digitalisering opzetten in de regio om én de instroom én het aanbod van ICT-Onderwijs te vergroten?

Ana Duškov: ‘Trek jongeren met een gezamenlijke campagne’

Ana Duškov is Jong Haventalent van het jaar 2018. Sinds zij tijdens haar studie economie een bezoek bracht aan de haven, is ze groot haven-enthousiasteling geworden. Met een master Urban Port and Transport Economics op zak ging zij aan de slag bij ECT, waar ze momenteel werkt aan digitalisering van informatiediensten. Als Jong Haventalent ziet Ana het als een van haar taken om jongeren te enthousiasmeren voor een baan in de Rotterdamse haven.

Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid in de haven zich de komende jaren?
‘Ik vind dat de mens belangrijk is. Nu en in de toekomst. Steeds vaker zoeken bedrijven andere kwaliteiten in hun werknemers. Er zijn slimme koppen nodig die met een andere, kritische blik kijken naar de processen die de haven jarenlang tot groei hebben gebracht. We gaan steeds meer toe naar een kenniseconomie. Hierdoor verandert ook de vraag naar type opleiding binnen de haven. Waar vroeger veel vakmensen nodig waren, zoeken bedrijven steeds vaker HBO- of WO-geschoolden met een bepaalde werk- en denkwijze.’

Zijn jongeren geïnteresseerd in een baan in de haven?
‘In mijn ogen is dit nog veel te beperkt. Binnen de kring van mijn studierichting is het aantal mensen dat richting de haven gaat op één hand te tellen. Ergens doen we het nog niet helemaal goed en laten we nog niet goed genoeg zien waarom werken in de haven zo aantrekkelijk is. Dat is het zeker, maar het is een vrij traditionele wereld die moeilijk verandert. De tijd van verandering komt wel dichterbij en hier zijn jongeren hard voor nodig.’

Hoe laten we het onderwijs beter aansluiten op de wensen in de haven en welke rol speelt het Havenbedrijf Rotterdam daarin?
‘Het probleem is volgens mij niet zozeer dat het onderwijs niet aansluit. De haven is een omgeving waar je kansen krijgt en veel kunt leren ‘on the job’. Om meer jongeren aan te trekken in de haven, moeten we laten zien wat we in huis hebben en hoe tastbaar het werk is dat je kunt verzetten. Je hoeft alleen maar uit het raam te kijken! Het Havenbedrijf Rotterdam doet al veel. Samen met andere bedrijven in de haven een goede campagne lanceren, zou ook heel mooi zijn. Laat jongeren zien hoe uitdagend, bijzonder en divers het werk in de haven is. Ik wil daar heel graag bij helpen.’

Onze visie

Het Havenbedrijf Rotterdam wil een voortrekkersrol spelen en de haven tot aansprekend voorbeeld van ‘human capital’ maken. Het mes snijdt aan twee kanten: als Rotterdam gaan we minder uitgeven aan uitkeringen en we zorgen dat het Rotterdamse haven- en industriecomplex in 2050 nog steeds een substantiële bijdrage levert aan de Nederlandse welvaart en de werkgelegenheid. Voor dit doel ontwikkelen we samen met partners verschillende initiatieven, onderverdeeld in drie categorieën: werk naar werk, school naar werk en terug aan het werk.

Werk naar werk: het bevorderen van het overstappen van werknemers vanuit een werkgever naar een baan, opdracht of taak bij een andere werkgever in de regio Rijnmond. Samen met partners kijken we naar wensen, ontwikkelmogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt van werknemers in het haven- en industriecomplex. Dit doen we door het delen van HR-kennis en het bemiddelen van concrete kandidaten. We focussen ons vooral op de volgende initiatieven.

1. Rotterdams Initiatief voor Sociale Innovatie (RISI)
Het moderniseren van de arbeidsmarkt in het haven- en industriecomplex, door middel van een groot aantal bijeenkomsten en het opleveren van arbeidsmarktinformatie. Onze partners zijn CNV Vakbond en Deltalinqs. Het initiatief startte in 2018.

2. Rotterdam Werkt!
Rotterdam Werkt! is een netwerk van HR-professionals waarin we vrijwillige arbeidsmobiliteit aanbieden aan getalenteerde en bevlogen mobiele medewerkers tussen aangesloten organisaties in de regio Rotterdam. Het project verbindt werkgevers in de regio Groot-Rotterdam uit verschillende sectoren. Onze partners zijn onder andere Van Oord, Vopak, AHOY, CGI, ENGIE, Erasmus Universiteit Rotterdam en TU Delft. Het initiatief startte in 2016 en is doorlopend.

3. Intersectoraal arbeidsmarktbeleid DWSRA (dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmakt) Rijnmond
Het ontwikkelen van een arbeidsmarktdashboard en het verzamelen van arbeidsmarktinformatie. Onze partners zijn onder andere MKB, gemeente Rotterdam en het UWV. Het initiatief startte in 2017 en eindigt in 2019.

School naar werk: het bevorderen van het overstappen van scholieren en studenten van praktijkonderwijs, voortgezet onderwijs, entreeopleidingen, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en universiteiten naar een baan in het haven- en industriecomplex. In de praktijk blijkt dat er ruimte zit tussen de vaardigheden van scholieren en studenten en de vaardigheden die de bedrijven zoeken. We vinden de volgende initiatieven belangrijk.

1. Haven Havo
Samenwerking tussen Vreewijk Lyceum en het Scheepvaart en Transport College (STC-Group). Scholieren volgen een havo-opleiding met regulier havodiploma, met focus op haven. Docenten wisselen kennis uit en delen elkaars programma. Onze partners zijn Vreewijk Lyceum en STC. Het initiatief startte in 2018 met 22 brugklasleerlingen en is doorlopend.

2. IT Campus
Locatie op RDM-terrein waar ondernemingen werken om digitalisering te versnellen. Opleiding voor zowel studenten als (vooral) werkenden die om- of bijscholing krijgen ten behoeve van de digitale veranderingen in het werk. Onze partners zijn Albeda, Zadkine, Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Partners en vele anderen. Het initiatief startte in 2018 en is doorlopend.

3. Center of expertise Hogeschool Rotterdam
Dit project laat onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven samenwerken aan beter techniekonderwijs en het opdoen van nieuwe kennis voor de haven en de stad Rotterdam. Onze partners zijn Hogeschool Rotterdam en RDM. Het initiatief startte in 2017 en eindigt in 2019.

Terug aan het werk: het bevorderen van het begeleiden van werklozen en mensen met achterstand op de arbeidsmarkt naar werk in het haven- en industriecomplex. Een groep vroegtijdige schoolverlaters van 16 tot 25 jaar heeft geen baan. Wij zijn aangesloten bij projecten waar deze jongeren certificaten halen die nodig zijn om in de haven aan de slag te gaan, vooral in de logistieke en containersector. De volgende initiatieven dragen daaraan bij.

1. Ambachtslab Charlois
Dit experiment maakt verbinding tussen de stad en de haven. Het doel is om meer inwoners van Charlois aan het werk te krijgen bij bedrijven in het Waal-Eemhavengebied. Onze partners zijn Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), STC-Group en gemeente Rotterdam. Het initiatief startte in 2018 en eindigt in 2020.

2. Startbaan
Dit project biedt jongeren zonder startkwalificatie voor de arbeidsmarkt (mbo-niveau 2 diploma) een kans op een certificaat tijdens het oriëntatieproject. Onze partners zijn Rotterdam The Hague Airport, Koninklijke Mariniers, gemeente Rotterdam, Politie Rotterdam en STC-Group. Het initiatief startte in 2018 en is doorlopend.

ESPO Award

Het Havenbedrijf Rotterdam ontving in 2018 de ESPO Award omdat wij het beste programma bieden om van de haven een aangename werkomgeving te maken voor iedereen. De European Sea Ports Organisation (ESPO) reikt deze award sinds 2011 uit om sociale integratie van havens te bevorderen. De prijs is voor ons een stimulans om met sociale innovatie extra stappen te zetten in en voor onze haven en we hopen andere Europese havens te inspireren.