Gezond en veilig werken

Arboveiligheid Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam stelt veiligheid als prioriteit. Om veiligheid voorop te stellen, werken we voortdurend aan een proactieve veiligheidscultuur. Dit houdt in dat alle medewerkers op de hoogte zijn van veiligheidsrisico’s, dat we als organisatie uitblinken in onze eigen genomen verantwoordelijkheden op veiligheidsgebied en toezicht houden op opdrachtnemers. Daarom werkt een aantal afdelingen binnen het Havenbedrijf Rotterdam aan een plan van aanpak 'integrale veiligheidscultuur'.

AVG

Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de verwerking van persoonsgegevens. Het Havenbedrijf Rotterdam voerde een aantal wijzigingen in om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving. De implementatie van gegevensbescherming gebeurt onder leiding van een daarvoor opgezet kernteam AVG en coördinatoren die verantwoordelijkheid dragen voor de borging binnen hun afdelingen. De functionaris gegevensbescherming houdt hier toezicht op. We stelden ook tien AVG-regels op, zodat de medewerkers weten hoe belangrijk de nieuwe wetgeving is.