Duurzame inzetbaarheid

Cao

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft nog geen nieuwe cao. Wel maakten wij samen met de vakbonden afspraken over meer maatwerk in arbeidsvoorwaarden en de verbetering van de regeling arbeidstijdverkorting voor oudere werknemers. Medewerkers kunnen sinds 1 januari 2019 gebruikmaken van de regeling Persoonlijk Keuze Budget (PKB). Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld een fiets of verlof kopen, extra pensioen opbouwen of (een deel) laten uitkeren bij het salaris. Daarnaast introduceerden we de verbeterde regeling Arbeidsparticipatie Senioren (ApS). Deze regeling biedt medewerkers van 60 jaar en ouder de gelegenheid om (geleidelijk) korter te gaan werken. Deze afspraken vloeien voort uit de verdere uitwerking van de cao 2016-2018. In 2018 viel 98,2% van onze medewerkers onder de cao.

Ziekteverzuim

Voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid, beschikken we over diverse instrumenten. Vitaliteit en de carrière van de medewerker staan centraal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bevorderen van een goede werk-privébalans en het bieden van mogelijkheden om medewerkers om te scholen. In 2018 was het ziekteverzuim 4,2%, een betere score dan onze doelstelling van 4,8%. Onze Lost Time Injury Rate bedroeg 0,44 (2017: 1,90) als gevolg van één ongeval (2017: vier).

Vitaliteitsprogramma

We helpen werknemers bij hun fysieke en mentale fitheid, bijvoorbeeld in ons vitaliteitscentrum. We bieden ook ruimte om met sponsoring sportevenementen te organiseren, zoals de Harbourrun. Daarnaast is er een cursus beschikbaar om te stoppen met roken en kunnen mensen terecht bij het vitaliteitscentrum voor tips over mindfulness, omgaan met stress, slaap, voeding en beweging.