Diversiteit en inclusiviteit

Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit op de werkvloer bevorderend werkt voor de kwaliteit van teams, besluitvorming en de wendbaarheid en innovatie van onze organisatie. In een inclusieve organisatie heerst een veilige en open cultuur, waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar mening te geven. Daarnaast sluit een diverse samenstelling van medewerkers beter aan op de veranderende arbeidsmarkt en dragen we bij aan gendergelijkheid. We spannen ons de komende jaren extra in om diversiteit en inclusiviteit binnen ons bedrijf te vergroten.

Werving en selectie en arbeidsmarktcommunicatie zijn de belangrijkste instrumenten bij de uitvoering van ons diversiteitsbeleid. Wij hebben verschillende diversiteitsdoelgroepen bepaald, waarvoor gerichte acties, doelen en instrumenten zijn opgesteld. Voorbeelden van doelgroepen zijn man-vrouwverdeling en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (participatiewet).

Het Havenbedrijf Rotterdam streeft naar minimaal 25% vrouwen in managementposities. In 2018 lag het gerealiseerde percentage op 27%. In 2017 was dit 23%. Daarnaast geldt op basis van de Wet Bestuur en Toezicht een norm dat de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen ieder voor tenminste 30% uit vrouwen bestaat. In de Raad van Bestuur was geen vrouw vertegenwoordigd en er kwam in 2018 geen positie vrij. In 2019 komt er een positie vrij. Voor de invulling van deze positie denken wij nadrukkelijk aan vrouwelijke kandidaten. In de Raad van Commissarissen zijn twee van de vijf plekken door vrouwen vertegenwoordigd, waarmee we de diversiteitsnorm behaalden.