Betrokken en bevlogen medewerkers

Medewerkersonderzoek

We streven naar betrokken en bevlogen medewerkers. Om dit te monitoren, voeren we een medewerkersonderzoek uit. In 2018 zijn we gestart met een nieuwe versie hiervan. Voorheen voerden we dit onderzoek tweejaarlijks uit. De nieuwe versie van het onderzoek houden we maximaal vier keer per jaar en bevat minder vragen, waarvan een deel per team verschilt. Het past daardoor beter bij de situatie van individuele medewerkers. De belangrijkste thema’s binnen dit onderzoek zijn betrokkenheid en bevlogenheid van onze medewerkers en efficiëntie van onze organisatie. De meest recente resultaten van november 2018 laten zien dat 46,6% van onze medewerkers betrokken en bevlogen is. Dit is lager dan de vorige meting van juni 2018, toen was 48% van de medewerkers betrokken en bevlogen. De resultaten in 2018 laten wel een verbetering zien ten opzichte van 2016. Toen was 39,5% van de medewerkers betrokken en bevlogen.

De grootste uitdagingen voor het Havenbedrijf Rotterdam zijn efficiëntie van werkprocessen en de samenwerking tussen afdelingen. Deze worden door medewerkers gezien als de grootste verbeterpunten; op efficiëntie scoorden we in de afgelopen twee metingen een 5,4 op een schaal van 10.

Expeditie excellence

Snel en goed kunnen inspelen op veranderingen om ons heen vergt aandacht voor effectieve en efficiënte processen die dit ondersteunen. Aanpassingen aan processen hebben als doel onze operational excellence te verbeteren. Om dit bedrijfsbreed te bewerkstelligen, zijn we in 2017 begonnen met het programma Expeditie Excellence. Hieronder vallen verschillende projecten met het gezamenlijke doel om efficiëntie te vergroten en daarmee kosten te reduceren.

Verbetering inkoop- en inhuurproces

We versimpelden onze inkoop- en inhuurprocessen door deze samen te voegen in een gezamenlijke Inkoop- en Inhuurdesk. Het digitale inkoopportaal is gebruiksvriendelijk ingericht om medewerkers door het inkoopproces te loodsen. Daarnaast scherpten we de inkoopregels aan om beter in control te zijn.

FLOW

Om te kunnen anticiperen op veranderingen om ons heen is de wendbaarheid van onze organisatie van groot belang. Het project FLOW draagt bij aan deze benodigde wendbaarheid, aan creativiteit binnen het bedrijf en samenwerking in multidisciplinaire teams. FLOW staat voor FLexibel Op je Werk. Het is een werkplekconcept dat medewerkers de mogelijkheid biedt om de werkplek te kiezen die op dat moment het beste past bij de werkzaamheden. Concreet is er gewerkt aan een verbeterde werkomgeving volgens het flexwerk principe en verbeterde hard- en software. Dit vraagt ook om een aanpassing van de cultuur.

Robotic Process Automation

Als vervolg op de Proof of Concept van eind 2017 deden we dit jaar onderzoek naar de potentie van Robotic Process Automation (RPA) binnen het Havenbedrijf Rotterdam. Dit onderzoek toonde aan dat er processen zijn waarbij we de kwaliteit, efficiëntie en klanttevredenheid kunnen verhogen door middel van RPA. In een Europese aanbesteding selecteerden we een implementatiepartner die ons helpt om een intern, zelfstandig en deskundig team op te bouwen voor Robotics. Eind 2018 startte dit team met als doel Robotics als geaccepteerde tool en aanjager voor procesoptimalisatie neer te zetten.

Come. Grow. Go.

In 2017 introduceerden we de arbeidsmarktcampagne ‘Come. Grow. Go.’ om het aantrekken van een nieuwe generatie medewerkers te bevorderen. Het staat voor het binnenhalen van talentvolle mensen (‘Come’) die een waardevolle bijdrage aan het Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdamse haven leveren. Ze ontwikkelen zich het liefst in verschillende functies binnen onze organisatie (‘Grow’). ‘Go’ staat voor leren en aan de slag gaan, maar ook voor je carrière voortzetten buiten het Havenbedrijf Rotterdam. Binnen deze campagne hebben we het afgelopen jaar de volgende stappen gezet.

Young professionals programma

We sturen op duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van talent om continuïteit van kwaliteit van onze medewerkers te waarborgen. Ons Young Professionals Programma is hiervan een goed voorbeeld. Dit programma is beschikbaar voor collega’s die zichzelf verder willen ontwikkelen en aantonen groeipotentie te hebben. Deelnemers krijgen een ontwikkelprogramma rond onderwerpen uit onze ondernemingsstrategie.

Traineeprogramma

In september 2018 begonnen zeven trainees met ons vernieuwde traineeprogramma. Zij doorlopen gedurende twee jaar vier periodes van een half jaar op verschillende afdelingen. De afstudeerrichting van de trainee bepaalt de plaatsing van de eerste en laatste periode. Daarnaast volgen de trainees samen een intensief trainingstraject. Het beoogde doel is om door het aanbod van het traineeship de kwaliteit van het Havenbedrijf Rotterdam te vergroten en om jonge talenten aan te kunnen trekken.

Een andere manier om de nieuwe generatie aan te trekken, is het aannemen van stagiairs. In 2018 namen we 62 stagiairs aan.

Leiderschapsprogramma

Leidinggevenden richten zich binnen het Havenbedrijf Rotterdam op het realiseren van onze bedrijfsstrategie. Ons management development beleid is erop gericht om continuïteit en kwaliteit van het leidinggeven te waarborgen. Daarom volgen alle nieuwe managers binnen ons bedrijf het leiderschapsprogramma. In dit programma komen thema’s als gespreksvaardigheden, coachingvaardigheden en het vormen van de leiderschapsessenties voor het Havenbedrijf Rotterdam aan bod.