Veilige en efficiënte afhandeling

Het zorgen voor veiligheid is in onze haven topprioriteit. Natuurlijk voor de scheepvaart, maar onder andere ook voor omwonenden, werknemers in de haven, bedrijven en (recreatieve) gebruikers van het havengebied. We werken aan nautische veiligheid, transport- en milieuveiligheid, waterveiligheid en cybersecurity. Naast veiligheid streven we ook naar een efficiënte afhandeling van goederenstromen via alle modaliteiten. Het slim omgaan met logistieke data helpt ons dit nog beter te doen. Samen met klanten, ketenpartners en digitale platforms zorgen we ervoor dat juist in Rotterdam ruimte is om de meest kansrijke digitale innovaties te ontwikkelen. Door een actieve rol te spelen in het aanbieden van data en het ontwikkelen van digitale toepassingen, behalen we hierin samen met partners winst.

Trends en ontwikkelingen

De haven en het Havenbedrijf Rotterdam opereren in een dynamische omgeving en in een internationaal krachtenveld.

Veiligheid

Veiligheid in de haven voor werknemers en omwonenden is een basisvoorwaarde voor het functioneren en het mogen exploiteren van de Rotterdamse haven

Efficiënte afhandeling van goederen

Naast de statutaire verantwoordelijkheid voor de afhandeling van de scheepvaart, neemt het Havenbedrijf Rotterdam een actieve rol op zich om samen met klanten en onze (nautische) partners te zorgen voor een perfecte aansluiting van aankomst, planning van diensten, terminaloperatie en afhandeling naar het achterland.

Cybersecurity

Uit het Cybersecurity Beeld Nederland 2018 van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) blijkt dat we in Nederland te maken hebben met een groeiende cyberdreiging.