Stakeholderdialoog

Het Havenbedrijf Rotterdam en de haven zijn afhankelijk van het draagvlak van de omgeving en zijn stakeholders voor de ‘license to grow’, de ruimte die we krijgen om te ontwikkelen en te groeien. Draagvlak voor de ontwikkeling van het haven- en industriecomplex is niet vanzelfsprekend. Daarom is het professionaliseren van de relatie met de omgeving van belang. Daarnaast is het Havenbedrijf Rotterdam voor zijn ‘license to operate’ afhankelijk van geldende wet- en regelgeving. We zorgen voor een goede balans door middel van een op belangen gebaseerde, duurzame dialoog met de omgeving.

Trends en ontwikkelingen

De haven en het Havenbedrijf Rotterdam opereren in een dynamische omgeving en in een internationaal krachtenveld.

Stakeholderdialoog

Het Havenbedrijf Rotterdam en de haven zijn afhankelijk van het draagvlak van de omgeving en zijn stakeholders voor de ‘license to grow’, de ruimte die we krijgen om te ontwikkelen en te groeien.