Markten

Rotterdam is door de geografische ligging de toegangspoort tot de Europese markt en een belangrijk knooppunt voor wereldwijde goederenstromen. Markten gericht op energietransitie en circulaire economie winnen aan belang. In ons haven- en industriecomplex bieden we ze ruimte om zich te vestigen.

Trends en ontwikkelingen

De haven en het Havenbedrijf Rotterdam opereren in een dynamische omgeving en in een internationaal krachtenveld.

Overslag en marktaandeel

De haven van Rotterdam is de grootste van Europa. Het is ons doel om de positie van Rotterdam als marktleider te behouden en te versterken.

Behoud- en groeimarkten

Raffinage, petrochemie en bunkering blijven belangrijk voor de Rotterdamse haven en regio.

Nieuwe markten

Het is onze ambitie om koploper te zijn in de ontwikkeling van nieuwe markten.