Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam lanceerde in 2016 het programma Energietransitie met als doel het haven- en industriecomplex te transformeren tot een CO2-neutraal cluster. Naast het verlagen van de CO2-uitstoot streven we naar het vergroten van de maatschappelijke en economische toegevoegde waarde van de haven. We benaderen de opgave ook als aanjager van economische vernieuwing in het Rotterdamse haven- en industriecomplex. We ontwikkelen onze haven tot dé plaats waar de energietransitie vorm krijgt.

Trends en ontwikkelingen

De haven en het Havenbedrijf Rotterdam opereren in een dynamische omgeving en in een internationaal krachtenveld.

Energietransitie

In het Rotterdamse haven- en industriecomplex creëren we een grote economische en maatschappelijk toegevoegde waarde. Tegelijkertijd zijn we (Rotterdam en Moerdijk) verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot in Nederland.