Duurzame bedrijfsvoering

'Make it Happen.' is het motto van het Havenbedrijf Rotterdam. Het gaat om ideeën hebben en ruimte zien, pakken en krijgen. Daarom investeren we in ons menselijk kapitaal. Ten eerste door te sturen op kwaliteit en door onze medewerkers te helpen groeien via talent-, management- en leiderschapsontwikkeling. Ten tweede werken we aan een omgeving waarin een veilige, open cultuur en efficiënte processen de basis vormen. Ten derde investeren we in wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid, zoals met de regeling Arbeidsparticipatie Senioren (ApS) en het Persoonlijk Keuze Budget (PKB). Daarmee helpen we onze medewerkers maximaal toegevoegde waarde te leveren en optimaal hun carrière te doorlopen. Tot slot zetten we ons in op het gebied van maatschappelijk verantwoord werkgeverschap.

Trends en ontwikkelingen

De haven en het Havenbedrijf Rotterdam opereren in een dynamische omgeving en in een internationaal krachtenveld.

Duurzame inzetbaarheid

We investeren in duurzame inzetbaarheid. Daarmee helpen we onze medewerkers maximaal toegevoegde waarde te leveren en optimaal hun carrière te doorlopen.

Diversiteit en inclusiviteit

Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit op de werkvloer bevorderend werkt voor de kwaliteit van teams, besluitvorming en de wendbaarheid en innovatie van onze organisatie.

CO₂-footprint Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam draagt bij aan een duurzamere samenleving. Maatregelen die we nemen om onze CO2-footprint te verkleinen, verdelen we onder in drie scopes.

Initiatieven in de haven

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt mee aan diverse initiatieven om de CO2-emissies in de haven te reduceren.