Ondernemingsstrategie

Het creëren van economische en maatschappelijke waarde betekent dat we onze kernactiviteiten goed moeten uitvoeren en onze bronnen optimaal moeten benutten. Onze ondernemingsstrategie geeft hier sturing aan. Deze strategie verwoordt de doelstellingen van het Havenbedrijf Rotterdam tot en met 2020.

Validatie van de strategie

We scherpen onze strategie jaarlijks aan. Dit doen we aan de hand van de voortgang op onze hoofddoelstellingen.

Visie op de haven en industrie

In de Havenvisie van 2011 (Port Compass) stond: 'Rotterdam is in 2030 Europa’s belangrijkste haven- en industriecomplex.

Toekomstverwachting

Aanpassingsvermogen, voldoende financiële ruimte en flexibiliteit zijn belangrijk bij het verder ontwikkelen en vernieuwen van de haven. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen, ontwikkelde het Havenbedrijf Rotterdam vier toekomstscenario’s.