Doel, missie en visie

Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt en industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf Rotterdam is dan ook voortrekker in de transitie naar duurzame energie en zet in op digitalisering om de haven en handelsstromen nog efficiënter te maken.

Leidend hierbij is onze missie om economische en maatschappelijke waarde te creëren door samen met klanten en stakeholders duurzame groei te realiseren in de haven van wereldklasse. Dit is verder uitgewerkt in onze visie om de Rotterdamse haven continu te verbeteren tot de meest veilige, efficiënte en duurzame haven ter wereld. Voor onze klanten creëren wij waarde door het ontwikkelen van ketens, netwerken en clusters, zowel in Europa als in groeimarkten wereldwijd. Het Havenbedrijf Rotterdam is als ondernemende havenontwikkelaar de partner voor klanten van wereldklasse; in chemie, energie, transport & logistiek en maritiem & offshore.

Onze visie en missie bereiken we alleen in nauwe samenwerking en dialoog met tal van bedrijven, overheden, belangenorganisaties en andere stakeholders.

Lees hier meer over onze stakeholderdialoog.