Over dit verslag

Over dit verslag

Wij willen aan onze stakeholders zo transparant mogelijk verantwoording afleggen over de economische en maatschappelijke waarde die we creëren.

Waardecreatie

Het Havenbedrijf Rotterdam creëert economische en maatschappelijke waarde voor zijn stakeholders en voor de maatschappij als geheel.